Cerere de suspendare/retragere a calitatii de membru al CMR

DOMNULE PREȘEDINTE

 

    Subsemnatul / a ........................................................................................................
medic ................. (grad profesional), în specialitatea ....................................................... domiciliat in ......................................................................................................................... cu adresa de corespondenta  ............................................................................................ adresa de e-mail ................................................... nr. telefon ........................................... loc actual de muncă .........................................................................................................., prin prezenta declar că nu mai exercit profesiunea de medic pe teritoriul României.
    
    În acest context, vă rog să luați act de faptul că mi-am încetat activitatea medicală pe teritoriul României și că, începând cu data de .......................... doresc să:
- îmi suspend calitatea de membru al CMR, pentru o perioadă limitată - de până la 5 ani 
- îmi fie retrasă definitiv calitatea de membru al CMR 
MOTIVAȚIA: ....................................................................................................................... ...........................................................................................................................................
Dacă este cazul (se va inscrie denumirea si adresa unitatii medicale): 
      suspendarea cabinetului medical: ................................................................................ ............................................................................................................................................, pentru perioada: ..................................................
       inchiderea cabinetului medical: ................................................................................ ............................................................................................................................................, începând cu data de ................................................
Vă mulțumesc,

Semnătură:                                    DATA:


Domnului Președinte al Colegiului Medicilor Dâmbovița

 

 

 

Descarca fisierul PDF aici.