Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal aparținând pacienților

În atenția medicilor dentiști: Prezenta informare reprezintă un model general care trebuie adaptat situației particulare a fiecărei forme de exercitare, fiind recomandată modificarea/completarea corespunzătoare a modelului în funcție de activitatea proprie.lege în sarcina operatorului, după cum urmează, fără ca enumerarea să fie limitativă.

Click aici pentru descarca documentul.

Click aici pentru instructiuni.