Decizie nr. 11/2005

Colegiul Medicilor Dentisti din Romania

    Decizie nr. 11/2005

din 24/09/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 924 din 17/10/2005

privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

    

In temeiul art. 51, 54 si 74 din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, cu modificarile ulterioare, si al Hotararii Adunarii generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania din data de 25 iunie 2005,
Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania emite urmatoarea decizie:
Art. 1. – Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania care exercita profesia de medic dentist au obligatia de a achita lunar cotizatia de membru, in valoare de 20 lei RON (200.000 ROL), incepand cu data de 1 ianuarie 2006.
Art. 2. – Medicii dentisti pensionari care nu mai exercita activitati medico-dentare si care doresc sa isi pastreze calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sunt scutiti de la plata cotizatiei.
Art. 3. – Medicii dentisti care au solicitat suspendarea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania in conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, cu modificarile ulterioare, sunt scutiti de la plata cotizatiei pe durata suspendarii.
Art. 4. – Medicii dentisti carora li s-a aplicat sanctiunea de suspendare a calitatii de membru pe o perioada determinata nu platesc cotizatia pe durata suspendarii.
Art. 5. – Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state, care au solicitat si au obtinut, in conditiile legii, calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, sunt obligati la plata cotizatiei in aceleasi conditii ca si cetatenii romani.
Art. 6. – Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care presteaza temporar servicii medicale pe teritoriul Romaniei, sunt obligati la plata cotizatiei.
Art. 7. – (1) Neplata cotizatiei timp de 3 luni atrage sanctionarea cu avertisment si sistarea informatiilor (revista, e-mail).
(2) Neplata cotizatiei pe o perioada de 6 luni se sanctioneaza cu retragerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si pierderea dreptului de libera practica.
Art. 8. – Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2006.
Presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din Romania,
Mihai Augustin

Bucuresti, 24 septembrie 2005.
Nr. 11.