ANUNT IMPORTANT – VIZA ANUALA

Stimați colegi,

Așa cum am anunțat în cadrul  Adunării  Generale a Colegiului Medicilor Dentiști București din data de 3 martie  2018, începând cu data de 1 mai 2018,  viza anuală pe Certificatul de membru, va putea fi obținută nu numai prin prezența la sediul  Colegiului ci și ON-LINE  sau  prin  CORESPONDENȚĂ.

ACTELE  necesare  vizei, rămân aceleași:

 • Cerere de avizare a certificatului de membru;
 • Copia Poliței de Asigurare de răspundere civilă profesională;
 • Copia formelor de EMC, de cel puțin 20 credite pe an;
 • *Copie I. dacă s-au produs modificări ;
 • *Copie Adeverință de la locul de muncă;
 • *Copie de la D.S.P. din Registrul Unic al cabinetelor pentru titularii de CMI  sau  asociați    în  SRL;
 • *Pentru medicii F.I. – copie CIF
 • Copie contract prestări servicii medicale
 • *Pentru SRL – copie CUI
 • Copie contract prestări  servicii medicale
 • Copie certificat  constatator – eliberat de Registrul Comerțului

Documentele  marcate cu steluță,  sunt necesare, doar dacă nu există la dosar sau s-au produs modificări.

 

Medicii  PENSIONARI –  în plus:

– Cerere de eliberare a avizului   anual –  respectiv  prelungire  activitate;

– Cerificat medical  cu avizul  medicului  psihiatru;

– 40 credite EMC.

Ne cerem scuze pentru toate aceste documente, dar este  obligatoriu să existe în dosarul dumneavoastră de membru.

Pentru vizarea  certificatului  ON-LINE, trebuiesc  parcurși  următorii pași:

 • Se vor transmit  on-line  pe adresa : certificat@cmdb.ro  toate actele enumerate mai sus.
 • Medicul va primi prin POȘTĂ o scrisoare cu confirmare de primire, care va conține TIMBRUL cu viza anuală, pe care îl va aplica pe certificatul său de membru, în spațiul destinat în acest scop.

Pentru viza  certificatului  prin  POȘTĂ, se vor  urma următorii pași:

 • Medicul va face copii după actele enumerate mai sus și le va expedia prin POȘTĂ cu confirnare de primire, pe adresa Colegiul Medicilor Dentiști București, str.Salcâmilor nr.5, Sector 2, cod postal
 • Medicul va primi tot prin POȘTĂ, cu confirmare de primire, o scrisoare care va conține TIMBRUL cu viza aanuală, pe care îl va aplica pe Certificatul de membru în spațiul destinat în acest scop.
 • Rămâne în continuare posibiltatea ca medicul să poată viza certificatul de membru prin prezentarea sa, personal, la sediul Colegiului Medicilor Dentiști București din Salcâmilor nr.5, sectorul  2.

Medicul  își  asumă responsabilitatea pentru  veridicitatea  documentelor și a datelor personale.

Pentru  informații  suplimentare, vă puteți adresa telefonic  secretariatului CMDB : Vasilica Vîrtej sau Mioara Pavăl, telefon 0212101253 sau E’mail: certificat@cmdb.ro.

 

PREȘEDINTE CMDB,

Dr.Alexandru Brezoescu