Adunarea Generală a Colegiului Medicilor Dentisti Bucuresti 2019

COLEGIUL MEDICILOR DENTIȘTI BUCUREȘTI convoacă primul tur al Adunării Generale a CMDB in data de 16 februarie 2019 ora 09.00 la Crystall Palace Ballrooms – sala Roma, din Calea Rahovei, nr. 198A, sector 5, București.

În cazul in care nu este întrunit cvorumul, turul doi va avea loc in aceeași zi, la ora 10.00 în aceeași locație.