Adunarea Generală a Colegiului Medicilor Dentisti Bucuresti 2018

COLEGIUL MEDICILOR DENTIȘTI BUCUREȘTI convoacă primul tur al Adunării Generale a CMDB in data de 3 martie 2018 ora 09.00 la Crystall Palace Ballrooms – sala Roma, din Calea Rahovei, nr. 198 A, sector 5, București. In cazul in care nu este întrunit cvorumul, turul doi va avea loc in aceeași zi, la ora 10.00 în aceeași locație.

Biroul Executiv al CMDB