Decizie nr. 9/2007

Colegiul Medicilor Dentisti din Romania

 

    Decizie nr. 9/2007

din 22/09/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 810 din 28/11/2007

 

pentru modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 11/2005 privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

In temeiul art. 525 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania d e c i d e:

Art. I. – Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 11/2005 privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 924 din 17 octombrie 2005, se modifica dupa cum urmeaza:
– Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 1. – Incepand cu data de 1 ianuarie 2008, membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania care exercita profesia de medic dentist au obligatia de a achita lunar cotizatia de membru, in valoare de 40 lei.”
Art. II. – Prezenta decizie intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2008.
Art. III. – Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din Romania,
Liviu Zetu

Bucuresti, 22 septembrie 2007.
Nr. 9.