COMUNICAT ALEGERI CMDB TURUL I

La primul tur al alegerilor din cadrul Colegiului Medicilor Dentişti Bucureşti s-au prezentat 116 membrii cu drept de vot. Alegerile s-au desfăşurat conform regulamentului electoral, între orele 08.00-16.00 şi nu s-au înregistrat incidente.

Buletinele de vot au fost scoase din urne, numărate şi au corespuns întocmai cu numărul de votanţi.

Buletinele de vot folosite au fost sigilate ca şi cele nefolosite şi duse spre securizare la sediul CMDB.

Turul II va avea loc sâmbătă, 5.12.2015, întrele orele 08.00-16.00, în aceeaşi locaţie – Crystal Pallace Ballroms – sala Atena.

 

 

 

Preşedinte                                                                                                          Secretar

Dr. Totan Olimpiu Cosmin                                                                             Dr. Stoicescu Silviu Petre