ADUNARE GENERALĂ COLEGIUL MEDICILOR DENTIȘTI BUCUREȘTI

COLEGIUL MEDICILOR DENTIȘTI BUCUREȘTI convoacă primul tur al Adunării Generale CMDB în vederea prezentării raportului de activitate pe anul 2015, sâmbătă 20 februarie 2016, ora 09.00 la Crystall Palace Ballrooms din Calea Rahovei, nr. 198 A, sector 5, București.Dacă la acest prim tur nu se întrunesc 2/3 din numărul membrilor colegiului, turul doi va avea loc sâmbătă 5 martie 2016, ora 09.00 la Crystall Palace Ballrooms din Calea Rahovei, nr. 198 A, sector 5, București.